Skip to content ↓

Systemy i serwisy w AGH

Systemy i serwisy w AGH

Uniwersytecki System Obsługi Studiów przeznaczony jest do kompleksowej obsługi spraw studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i pracowników naukowo-dydaktycznych. USOS został wdrożony na AGH w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej POWER (nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17).

Na system USOS składa się rodzina aplikacji:
   USOSadm – główna aplikacja – przeznaczona dla pracowników administracji;
   USOSweb – aplikacja webowa, której głównymi odbiorcami są studenci oraz nauczyciele akademiccy;
   APD – Archiwum Prac Dyplomowych – przeznaczone do kompleksowej obsługi procesu dyplomowania;
   aplikacje stowarzyszone, które uzupełniają funkcjonalnie system w innych obszarach działalności edukacyjnej uczelni.

ZOBACZ Instrukcje USOS

 

UniTime - system informatyczny do planowania zajęć związanych z procesem dydaktycznym na AGH. System przeznaczony jest dla pracowników, doktorantów i studentów uczelni.

Przydatne linki:

W celu ustawienia hasła w Bazie Pracowników i Studentów AGH potrzebnego do zalogowania się do usługi UniTime należy postępować zgodnie z instrukcją: Hasło w Bazie Pracowników i Studentów.
W przypadku innych problemów z logowaniem do usługi należy kontaktować się z Pomocą IT.

System Sylabus AGH służy do prezentowania informacji na temat studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Obsługą administracyjną systemu Sylabus AGH zajmuje się Dział Jakości Kształcenia w Centrum Organizacji Kształcenia.

mLegitymacja to – zgodnie z prawem – legitymacja studencka, ale wyświetlana na ekranie telefonu. Co do zasady, mLegitymacja jest ważna w okresie ważności ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej). mLegitymacje przeznaczone są tylko dla studentów I-go i II-go stopnia studiów.

mLegitymacja studencka działa tak jak tradycyjny dokument. Na jej podstawie można potwierdzić przynależność do grona studentów AGH oraz skorzystać z ulg i zwolnień. Można również potwierdzić swoje dane w aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik zweryfikuje m.in. imię, nazwisko i zobaczy zdjęcie z dokumentu w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność mLegitymacji studenckiej.

Aby wygenerować mLegitymację zobacz instrukcję: USOSweb – mLegitymacja.

 

UPeL czyli Uczelniana Platofroma e-Learningowa, to platforma elearningowa oparta o system Moodle.

W AGH UPeLem administruje Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki przy współpracy z Centrum Rozwiązań Informatycznych.

Dydaktycy w AGH korzystają z również MS Teams podczas prowadzenia kształcenia w formie zdalnej.

Student/pracownik AGH ma możliwość zalogowania się do usługi Microsoft 365. Więcej informacji na stronie Centrum Rozwiązań Informatycznych.

Link do usługi Micosoft 365 na stronie Microsoft.

Przy logowaniu do usługi Microsoft 365 oraz MS Teams wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą adresu email oraz hasła do poczty AGH.

 

 

Kontakt

Pomoc merytoryczna USOS
T: + 48 12 617 53 42 
E: usos@agh.edu.pl

Pomoc techniczna USOS
T: +48 12 617 23 28
T: +48 885 972 677
E: pomoc-usos@agh.edu.pl

Pomoc UniTime:
T: 12 617 31 47
E: ut-pomoc@agh.edu.pl

Pomoc Sylabus
T: 12 617 27 12
E: mbartys@agh.edu.pl

Stopka