Skip to content ↓

O nas

Dowiedz się czym się zajmujemy i załatw konkretną sprawę:

Centrum Organizacji Kształcenia

Centrum jest jednostką prowadzącą działalność zarządczą, administracyjną i obsługową w sprawach z obszarów powierzonych nadzorowi Prorektora ds. Kształcenia, a w szczególności zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Kształcenia w zakresie dotyczącym procesu kształcenia w ramach studiów wyższych oraz innych form kształcenia

Centrum Organizacji Kształcenia:

 • Biuro COK
 • Dział Organizacji Studiów
 • Dział Jakości Kształcenia
 • Dzial Utrzymania Systemów Obsługi Studiów
 • Dział Studentów Zagranicznych
 • organizacja i koordynacja procesu kształcenia w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz w innych form kształcenia, w szczególności w zakresie przygotowania projektów aktów prawa wewnętrznego, dokumentów i działań będących w kompetencji Prorektora ds. Kształcenia, a także zasad, procedur, wytycznych, warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia i obsługi procesu kształcenia w Uczelni, w tym także w zakresie funkcjonowania w Uczelni systemów informatycznych do obsługi studiów;
 • realizacja działań związanych z nadzorem Prorektora ds. Kształcenia nad jednostkami Uczelni w zakresie organizacji, rozwoju i doskonalenia procesu kształcenia w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
 • koordynacja spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i znoszeniem studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
 • koordynacja spraw związanych z uprawnieniami Uczelni do prowadzenia kierunków studiów wyższych, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia;
 • obsługa administracyjna wszelkiego rodzaju pism, wniosków, podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia;
 • organizacja, obsługa administracyjna i koordynacja we współpracy z Centrum Rekrutacji procesu rekrutacji na studia wyższe kandydatów zagranicznych oraz organizacja, obsługa administracyjna i koordynacja kwalifikacji studentów zagranicznych w ramach programów wymian międzynarodowych oraz w ramach umów zawieranych przez Uczelnię;
 • prace związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem systemów związanych z organizacją i obsługą procesu kształcenia w Uczelni, w szczególności Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS);
 • wsparcie techniczne i merytoryczne wydziałów oraz innych jednostek prowadzących lub wspierających kształcenie w zakresie użytkowania systemów związanych z organizacją i obsługą procesu kształcenia w Uczelni;
 • realizacja kompetencji Prorektora ds. Kształcenia związanych z nadzorem nad planowaniem i wykonaniem obciążeń dydaktycznych przez nauczycieli akademickich
  (pensum i godziny ponadwymiarowe);
 • prowadzenie sprawozdawczości na podstawie dostępnych danych w zakresie kierunków studiów, liczby studentów i absolwentów na studiach wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych – dla Władz Uczelni, władz krajowych i samorządowych, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” oraz innych organów i instytucji;
 • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników AGH dotyczących procesu kształcenia;
 • przedstawianie Prorektorowi ds. Kształcenia własnych inicjatyw dotyczących współpracy na forum międzyuczelnianym w zakresie organizacji procesu kształcenia.

Kontakt - sprawy

Małgorzata Bartyś

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

Magdalena Janeczko-Klejnowska

T: 12 617 38 80

E: janeczko@agh.edu.pl

Dagmara Szewc

T: 12 617 36 13

E: szewc@agh.edu.pl


Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl

Dagmara Szewc

T: 12 617 36 13

E: szewc@agh.edu.pl


Magdalena Tańcula

T: 12 617 32 62

E: tancula@agh.edu.pl


Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl

Anna Majka

T: 12 617 56 35

E: amajka@agh.edu.pl


Katarzyna Brzozowska

T: 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

Małgorzata Bartyś

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

Dagmara Szewc

T: 12 617 36 13

E: szewc@agh.edu.pl


Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl

Dagmara Kobiela

T: 12 617 48 95

E: dako@agh.edu.pl


Monika Ortman

T: 12 617 35 74

E: sztuka@agh.edu.pl


Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl

Monika Ortman

T: 12 617 35 74

E: sztuka@agh.edu.pl


Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl

Zasady pobierania opłat

Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl


Wysokość opłat

Jadwiga Okafor

T: 12 617 32 64

E: okafor@agh.edu.pl

Agnieszka Rosołek

T: 12 617 32 78

E: rosolek@agh.edu.pl


Marta Siemińska

T: 12 617 48 94

E: mytnik@agh.edu.pl

Bożena Masłowska

T: 12 617 57 32

E: bsoltys@agh.edu.pl


Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl

Małgorzata Bartyś

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

Agnieszka Rosołek

T: 12 617 32 78

E: rosolek@agh.edu.pl


Marta Siemińska

T: 12 617 48 94

E: mytnik@agh.edu.pl

Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl


Monika Ortman

T: 12 617 35 74

E: sztuka@agh.edu.pl


Bożena Masłowska

T: 12 617 57 32

E: bsoltys@agh.edu.pl

Studenci regularni

Joanna Cięciwa
T: 12 617 46 15
E: asia@agh.edu.pl


Magdalena Szatyłowicz

T: 12 617 50 92
E: magdasz@agh.edu.pl


Justyna Stożek

T: 12 617 50 92
E: stozek@agh.edu.pl


Studenci z progamów wymian

Katarzyna Gawron
T: 12 617 52 38
E: kgawron@agh.edu.pl


Luiza Lucińska-Biesaga
T: 12 617 52 38
E: biesaga@agh.edu.pl

Anna Majka

T: 12 617 56 35

E: amajka@agh.edu.pl


Katarzyna Brzozowska

T: 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl


Dagmara Szewc

T: 12 617 36 13

E: szewc@agh.edu.pl

Małgorzata Bartyś

T: 12 617 27 12

E: sylabusagh@agh.edu.pl

Baza Przedmiotów Humanistyczno-Społecznych

Dagmara Kobiela

T: 12 617 48 95

E: dako@agh.edu.pl


Baza Przedmiotów Innowacyjnych

Dagmara Szewc

T: 12 617 36 13

E: szewc@agh.edu.pl


Baza Przedmiotów Obcojęzycznych

Jadwiga Okafor

T: 12 617 32 64

E: okafor@agh.edu.pl

Mikołaj Łyskowski

T: 12 617 31 47

E: mikilys@agh.edu.pl


Anna Strzępowicz

T: 12 617 31 47

E: strzepowicz@agh.edu.pl

Pomoc merytoryczna

T: 12 617 53 42

E: usos@agh.edu.pl


Pomoc techniczna

T: 12 617 23 28

E: pomoc-usos@agh.edu.pl

Magdalena Tańcula

T: 12 617 32 62

E: tancula@agh.edu.pl


Krzysztof Wajhajmer

T: 12 617 51 22, 885 989 419

E: kwajhaj@agh.edu.pl

Stopka