Skip to content ↓

Ważne terminy

Ostateczny termin na weryfikację list studentów i absolwentów na potrzeby GUS

Ostateczny termin na złożenie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej

Do tego dnia należy wprowadzić do systemu USOS projekt dyplomowy/pracę dyplomową oraz uzyskać ocenę opiekuna i recenzenta w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

 

Ostateczny termin na rozliczenie semestru zimowego studentów

Ostateczny termin na złożenie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej (przedłużenie)

Do tego dnia należy wprowadzić do systemu USOS projekt dyplomowy/pracę dyplomową oraz uzyskać ocenę opiekuna i recenzenta w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym (w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej)

 

Ostateczny termin na rozliczenie semestru letniego studentów

Stopka