Skip to content ↓

Ważne terminy

Ostateczny termin na składanie propozycji przedmiotów na kolejny rok akademicki do Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (bloki obcojęzyczny i innowacyjny)

Ostateczny termin na otwieranie protokołów ocen (sesja zimowa)

Ostateczny termin na składanie propozycji przedmiotów na semestr zimowy do Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (blok humanistyczno-społeczny)

Ostateczny termin na otwieranie protokołów ocen (sesja letnia)

Ostateczny termin na składanie propozycji przedmiotów na semestr letni do Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (blok humanistyczno-społeczny)

Stopka