Skip to content ↓

Ważne terminy

Początek zimowej sesji poprawkowej (studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia)

Koniec zimowej sesji poprawkowej (studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia)

Początek zimowej sesji podstawowej

Koniec zimowej sesji podstawowej

Początek zimowej sesji poprawkowej

Koniec zimowej sesji poprawkowej

Ostateczny termin na złożenie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej

Do tego dnia należy wprowadzić do systemu USOS projekt dyplomowy/pracę dyplomową oraz uzyskać ocenę opiekuna i recenzenta w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

Ostateczny termin na uzyskanie wpisu na semestr letni

Do tego dnia można składać wnioski o powtarzanie semestru oraz wpis na kolejny semestr z deficytem

Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego

Do tego dnia należy złożyć egzamin dyplomowy w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

Ostateczny termin na złożenie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej (przedłużenie)

Do tego dnia należy wprowadzić do systemu USOS projekt dyplomowy/pracę dyplomową oraz uzyskać ocenę opiekuna i recenzenta w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym (w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej)

Początek letniej sesji podstawowej (studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia)

Koniec letniej sesji podstawowej (studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia)

Ostateczny termin na złożenie egzaminu dyplomowego (przedłużenie)

Do tego dnia należy złożyć egzamin dyplomowy w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym (w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu na składanie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej)

Początek letniej sesji podstawowej

Koniec letniej sesji podstawowej

Początek letniej sesji poprawkowej

Koniec letniej sesji poprawkowej

Stopka