Skip to content ↓

Blok obcojęzyczny

Blok obcojęzyczny UBPO tworzy 214 przedmiotów realizowanych semestralnie. Jest to centralna baza przedmiotów do wyboru dla studentów regularnych oraz zagranicznych z programów wymian międzynarodowych. Umożliwia studentom AGH elastyczne kształtowanie lub uzupełnienie programu studiów oraz doskonalenie poziomu znajomości specjalistycznego języka angielskiego.

Blok obcojęzyczny podzielony jest na 4 obszary tematyczne:

  • Technologie informacyjne i komunikacyjne
  • Inżynieria, produkcja i konstrukcja
  • Nauki humanistyczne i społeczne, biznes, administracja
  • Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka

 

 flaga Wielkiej Brytanii

The AGH UST International courses programme consists of 214 semester courses. It provides a central base of courses that can be selected by both regular and exchange students. This database enables AGH UST students to flexibly shape or supplement their study programme and improve their level of specialised English.

The AGH UST International courses programme is divided into 4 thematic areas:

  • Information and Communication Technologies;
  • Engineering, manufacturing and construction;
  • Humanities and social sciences, business, administration;
  • Natural sciences, mathematics and statistics.

Stopka