Skip to content ↓

Blok innowacyjny

Charakterystyka bloku

Blok Innowacyjny, jako trzeci blok Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych, został uruchomiony w październiku 2020 r., a pierwsze zapisy odbyły się pod koniec września 2020 r.


Blok Innowacyjny skupia przedmioty, które określają efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, uwzględniające najnowsze osiągnięcia czy trendy w nauce, badaniach naukowych, technice lub otoczeniu społeczno-gospodarczym, bądź ich zastosowanie w praktyce lub życiu codziennym. Chcąc nadążyć za technologią, najnowszymi zdobyczami nauki oraz badaniami, oferta przedmiotów bloku jest stale rewidowana i rozbudowywana.

Warto wiedzieć, że:

  • Oferta Bloku Innowacyjnego liczy obecnie ponad 25 przedmiotów i skierowana jest do osób studiujących na pierwszym oraz drugim stopniu studiów.
  • Uczestnictwo w przedmiotach jest DOBROWOLNE.
  • Przedmioty z bloku są przedmiotami nieobjętymi programem studiów.
  • Opisy przedmiotów wraz z wymaganiami wstępnymi/dodatkowymi znajdują się w systemie Sylabusy AGH w podziale na semestry zimowy i letni na dany rok akademicki.
  • Rejestracja na przedmioty odbywa się dwa razy w roku akademickim, przed rozpoczęciem każdego semestru.
  • Studenci dokonują zapisów poprzez system USOSWeb.

ZOBACZ PISMO, W KTÓRYM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SERDECZNIE ZACHĘCA PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA PROF. DR HAB. INŻ. WOJCIECH ŁUŻNY

Stopka