Skip to content ↓

USOS dla dziekana i dydaktyka

APD - Archiwum Prac Dyplomowych

Materiały dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH. Poza siecią AGH można je otworzyć po zalogowaniu, korzystając z danych logowania do poczty AGH.

Kontakt

Pomoc merytoryczna USOS
T: + 48 12 617 53 42 
E: usos@agh.edu.pl

Pomoc techniczna USOS
T: +48 12 617 23 28
T: +48 885 972 677
E: pomoc-usos@agh.edu.pl

Najczęściej zadawane pytania

Proszę upewnić się, że wskazana została komisja, przed którą ma trafić wniosek.

Proszę upewnić się, że we wniosku, w polu jednostka organizacyjna, podany jest wydział. Wpisanie katedy uniemożliwia wskazanie komisji.

Przewodniczący komisji nie wpisał przyczyny cofnięcia wniosku albo podał tą przyczynę w niewłaściwym miejscu (w komentarzach widocznych tylko dla członków komisji). W tej sprawie proszę skontaktować się z przewodniczącym komisji.

Praca ma status nie do modyfikacji. W tej sprawie proszę skontaktować się z dziekanatem, ponieważ to dziekanat decyduje o zmianie statusu pracy. UWAGA: Przycisk w systemie APD "Przekaż do wprowadzenia danych i plików" jest celowo nieaktywny i nie skutkuje zmianą statusu pracy (pomimo wysłanego powiadomienia mailowego do studenta).

Po akceptacji badania antyplagiatowego status pracy może zostać cofnięty tylko przez dziekana wydziału.

W tej sytuacji należy zwrócić się do odpowiedniego dziekana na wydziale, z prośbą o przywrócenie recenzji do edycji.

W tej sytuacji należy zwrócić się do odpowiedniego dziekana na wydziale, z prośbą o odblokowanie protokołu z ocenami.

Należy sprawdzić czy wpisane zostały wszystkie wymagane oceny cząstkowe. Oceny końcowe może wpisać tylko koordynator przedmiotu.

Stopka