Skip to content ↓

USOS dla studenta

APD - Archiwum Prac Dyplomowych

Aby zalogować się do ww. systemów, student musi posiadać konto pocztowe w domenie agh.edu.pl, ponieważ logowanie odbywa się z użyciem loginu i hasła do Poczty AGH.
Aby założyć uczelniane konto pocztowe przejdź tutaj. W razie problemów z logowaniem/resetem hasła zob. instrukcję: USOSweb – Logowanie i zmiana hasła.

Najczęściej zadawane pytania

Serwis USOSweb zawiera kopię danych dziekanatowego USOSa i co jakiś czas trzeba go aktualizować (czyli zrobić "migrację"). Data i godzina ostatniej migracji jest wyświetlana na głównej stronie USOSweb. Migracja ustawiona jest 2 razy dziennie: 6:30 oraz 16:30. Dane wprowadzone przez pracowników dziekanatu będą widoczne dla studentów i nauczycieli akademickich dopiero po wskazanych godzinach migracji.

Rozkłady publikowane są na stronach wydziałowych, nie w USOSweb. Należy szukać na stronie Wydziału, na który jest się zrekrutowanym.

Podziałem na grupy zajmują się dziekanaty, w razie problemów prosimy tam się kierować.

Na każdym wydziale przydzielany jest inny numer konta. Numer konta znajdziesz w zakładce DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> płatności FK -> konta bankowe uczelni.

Dane do USOSweb wpisują prowadzący zajęcia. Jeżeli przed rozliczeniem semestru brakuje oceny, zgłoś to prowadzącemu.

Praca ma status nie do modyfikacji. W tej sprawie proszę skontaktować się z dziekanatem, ponieważ to dziekanat decyduje o zmianie statusu pracy.

Plik pracy należy poprawić. W pierwszej kolejności skontaktuj się z promotorem. Jeżeli wynik badania antyplagiatowego nie został jeszcze zaakceptowany przez promotora, może on cofnąć plik do poprawy. Po akceptacji badania status pracy może zostać cofnięty tylko przez dziekana wydziału.

Generowanie obiegówki jest aktywowane przez zaklikanie oświadczenia o pracy prawnie chronionej. Obiegówka pojawia się w systemie dopiero po najbliższej migracji danych.

mLegitymacje są tylko dla studentów I-go i II-go stopnia studiów.

Kontakt

Pomoc merytoryczna USOS
T: + 48 12 617 53 42 
E: usos@agh.edu.pl

Pomoc techniczna USOS
T: +48 12 617 23 28
T: +48 885 972 677
E: pomoc-usos@agh.edu.pl

Wiadomości pisane na adres pomoc-usos@agh.edu.pl oraz usos@agh.edu.pl prosimy wysyłać z uczelnianego konta pocztowego (w domenie student.agh.edu.pl) – jest to niezbędne do uwierzytelnienia danych studenta. Dodatkowo maile prosimy podpisywać imieniem, nazwiskiem oraz numerem albumu.

USOSweb używa adresów mailowych składających się z numeru indeksu studenta (np. 123456@student.agh.edu.pl). Adres ten jest równoznaczny z adresem założonym przez studenta, tzw. aliasem (np. jan.kowalski@student.agh.edu.pl).

Stopka