Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO)

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO) to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz pozwalający na urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH.

 

UBPO tworzą trzy tematyczne bloki – przedmiotów w języku obcym, przedmiotów humanistyczno-społecznych oraz przedmiotów innowacyjnych – łącznie ponad 300 przedmiotów. 

 

W oparciu o UBPO studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny - jak i dodatkowe względem programu studiów (innowacyjny czy ponadwymiarowy przedmiot humanistyczny lub obcojęzyczny), mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

 

Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabusy AGH. 

 

W danym roku akademickim przeprowadzane są dwie tury rejestracji: w semestrze zimowym i letnim. 

 

Rejestracje w roku akademickim 2022/2023:

➤ Blok Obcojęzyczny

zapisy na przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 będą odbywać się od 17.02.2023 do 12.03.2023. Wkrótce szczegóły zapisów w semestrze letnim 2022/23.

 

➤ Blok Humanistyczno-Społeczny

zapisy na przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 będą odbywać się od 21.02.2023 do 25.02.2023. 


Wkrótce szczegóły zapisów.

 

➤ Blok Innowacyjny 

zapisy na przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 będą odbywać się od 21.02.2023 do 25.02.2023. Zobacz ofertę przedmiotów 

 

 

Ważne! Pismo Rektora ws. terminu na modyfikacje przedmiotów wybranych z UBPO na semestr zimowy 2022/2023 /skan pisma