Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO)

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO) to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz pozwalający na urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH.

 

UBPO tworzą trzy tematyczne bloki – przedmiotów w języku obcym, przedmiotów humanistyczno-społecznych oraz przedmiotów innowacyjnych – łącznie ponad 300 przedmiotów. 

 

W oparciu o UBPO studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny - jak i dodatkowe względem programu studiów (innowacyjny czy ponadwymiarowy przedmiot humanistyczny lub obcojęzyczny), mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

 

Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabusy AGH. 

 

W danym roku akademickim przeprowadzane są dwie tury rejestracji: w semestrze zimowym i letnim

 

Dokładne terminy rejestracji na przedmioty z UBPO na semestr zimowy w roku akademickim 2023/24 zostaną podane na początku września.