Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych


Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz pozwalający na urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH. UBPO tworzą trzy tematyczne bloki skupiające łącznie ponad 240 przedmiotów oraz jeden, nowy, dedykowany studentom z Ukrainy.

 

  Blok 'Solidarni z Ukrainą' – NOWOŚĆ  

W geście solidarności ze studentami z Ukrainy, którzy chcieliby realizować kształcenie przerwane w związku z konfliktem zbrojnym, AGH przygotowuje ofertę przedmiotów prowadzonych w językach ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim. W ramach bloku będą oferowane również lektoraty języka polskiego.
Więcej informacji wkrótce.

 

➤ Blok Obcojęzyczny

• zapisy na semestr letni roku akademickiego 2021/22 od 25.01.2022 - dwie rundy rejestracji - zobacz szczegóły

 

➤ Blok Humanistyczno-Społeczny

• zapisy na semestr letni roku akademickiego 2021/22 od 23.02.2022 do 27.02.2022 - zobacz szczegóły 

 

➤ Blok Innowacyjny – od roku akademickiego 2020/2021

• zapisy na semestr letni roku akademickiego 2021/22 od 22.02.2022 do 27.02.2022 - zobacz szczegółową ofertę przedmiotów 


Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabusy AGH.

 

UBPO to ogólnodostępna oferta przedmiotów, dzięki której studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny - jak i dodatkowe względem programu studiów, mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

 

Od roku akademickiego 2020/2021 – dodatkowo – studenci mogą zapisać się na przedmioty z Bloku Innowacyjnego i uzyskać efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, uwzględniające najnowsze osiągnięcia bądź trendy w nauce, badaniach naukowych, technice lub otoczeniu społeczno-gospodarczym, bądź ich zastosowanie w praktyce lub życiu codziennym.

 


➤ Zarządzenie Rektora AGH w sprawie Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

 

Ważne! Pismo Rektora ws. terminu na modyfikacje przedmiotów wybranych z UBPO na semestr letni 2021/2022