Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych


Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO) to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz pozwalający na urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH. UBPO tworzą trzy tematyczne bloki skupiające łącznie ponad 240 przedmiotów - zobacz Zarządzenie Rektora AGH ws. UBPO.

 

W geście solidarności ze studentami z Ukrainy, którzy chcieli realizować kształcenie przerwane w związku z konfliktem zbrojnym, AGH przygotowała ofertę przedmiotów prowadzonych w językach ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim. W ramach bloku oferowane były również lektoraty języka polskiego. 

 

W oparciu o UBPO studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny - jak i dodatkowe względem programu studiów (przedmiot z każdego z bloków), mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

 

Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabusy AGH. 

 

W danym roku akademickim przeprowadzane są dwie tury rejestracji: w semestrze zimowym i letnim. 


Rejestracje w roku akademickim 2022/2023:


➤ Blok Obcojęzyczny

zapisy na przedmioty w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 – od 20.09.2022 do 19.10.2022 – szczegóły

 

➤ Blok Humanistyczno-Społeczny

zapisy na przedmioty w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 od 27.09.2022 do 02.10.2022 - szczegóły 

 

➤ Blok Innowacyjny 

zapisy na przedmioty w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 od 27.09.2022 do 02.10.2022 - zobacz szczegółową ofertę przedmiotów 

 

 

Ważne! Pismo Rektora ws. terminu na modyfikacje przedmiotów wybranych z UBPO na semestr zimowy 2022/2023 /skan pisma

 

***

 


Bloki przedmiotów UBPO: