Skip to content ↓

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO) to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz stanowiący urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH

O UBPO

UBPO tworzą trzy tematyczne bloki – przedmiotów w języku obcym, przedmiotów humanistyczno-społecznych oraz przedmiotów innowacyjnych – łącznie ponad 300 przedmiotów. 

W oparciu o UBPO studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny – jak i dodatkowe względem programu studiów (innowacyjny czy dodatkowy przedmiot humanistyczny lub obcojęzyczny), mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabus AGH. 

W danym roku akademickim przeprowadzane są dwie tury rejestracji: w semestrze zimowym i letnim.

Wkrótce zostaną udostępnione szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na przedmioty z UBPO na semestr letni 2023/24.


Bloki UBPO:


Kontakt

  • E: ubpo@agh.edu.pl
  • T: 12 617 32 64 – blok obcojęzyczny
  • T: 12 617 48 95 – blok humanistyczno-społeczny
  • T: 12 617 36 13  – blok innowacyjny

 

Stopka