Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH. UBPO tworzą trzy tematyczne bloki, łącznie ponad 240 przedmiotów:

 

Blok Humanistyczno-Społeczny

Blok Obcojęzyczny

Blok InnowacyjnyNOWOŚĆ - od roku akademickiego 2020/2021.

 

Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabusy AGH.

 

UBPO to ogólnodostępna oferta przedmiotów, dzięki której studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny - jak i dodatkowe względem programu studiów, mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

 

Od roku akademickiego 2020/2021 – bonusowo – studenci mają możliwość uzyskania wiedzy z zakresu innowacyjnych obszarów nauk i technologii.

 

Zob. nowe Zarządzenie Rektora AGH w sprawie Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.