Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO)

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO) to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz pozwalający na urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH.

 

UBPO tworzą trzy tematyczne bloki – przedmiotów w języku obcym, przedmiotów humanistyczno-społecznych oraz przedmiotów innowacyjnych – łącznie ponad 300 przedmiotów. 

 

W oparciu o UBPO studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny - jak i dodatkowe względem programu studiów (innowacyjny czy ponadwymiarowy przedmiot humanistyczny lub obcojęzyczny), mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

 

Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabusy AGH. 

 

W danym roku akademickim przeprowadzane są dwie tury rejestracji: w semestrze zimowym i letnim.

 

Terminy zapisów znajdują się w panelu po prawej stronie, szczegółowe informacje i zasady ⇒ po wybraniu interesującego bloku przedmiotów.


Zapisy na przedmioty z UBPO odbywają się w systemie USOSweb:


⇒ przedmioty obcojęzyczne: link do rejestracji
(konieczne zalogowanie do systemu USOSweb, aby przejść do aktywnego rejestrowania się)

 

⇒ przedmioty humanistyczno-społeczne:
• I stopień: link do rejestracji 
(konieczne zalogowanie do systemu USOSweb, aby przejść do aktywnego rejestrowania się)
• II stopień: link do rejestracji (konieczne zalogowanie do systemu USOSweb, aby przejść do aktywnego rejestrowania się)

 

⇒ przedmioty innowacyjne: link do rejestracji (konieczne zalogowanie do systemu USOSweb, aby przejść do aktywnego rejestrowania się)