Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych


Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz pozwalający na urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH. UBPO tworzą trzy tematyczne bloki skupiające łącznie ponad 240 przedmiotów:

 

Blok Humanistyczno-Społeczny

Blok Obcojęzyczny

Blok InnowacyjnyNOWOŚĆ - od roku akademickiego 2020/2021.

 

Oferta UBPO jest dostępna w systemie Sylabusy AGH.

 

UBPO to ogólnodostępna oferta przedmiotów, dzięki której studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe moduły w programie studiów – humanistyczno-społeczny czy obcojęzyczny - jak i dodatkowe względem programu studiów, mając przy tym sposobność wyboru takich zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

 

Od roku akademickiego 2020/2021 – dodatkowo – studenci mogą zapisać się na przedmioty z Bloku Innowacyjnego i uzyskać efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, uwzględniające najnowsze osiągnięcia bądź trendy w nauce, badaniach naukowych, technice lub otoczeniu społeczno-gospodarczym, bądź ich zastosowanie w praktyce lub życiu codziennym.

 

Zob. nowe Zarządzenie Rektora AGH w sprawie Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.